De Volkskrant: ‘Ik Wil Benadrukken Dat Je Niet Vreemd, Gek Of Ziek Bent Als Je Suïcidale Gedachten Hebt’

Nov 2, 2018

Zie suïcidale gedachten liever als onderdeel van het mens-zijn dan als indicatie van een ernstige psychiatrische stoornis. Dat zegt de Amerikaanse psycholoog Jesse Bering, die zich erin verdiepte om zijn eigen doodsverlangen te bezweren.

Vlak achter het huis waar hij als tiener woonde, stond een machtige eik. Uit de kroon stak een tak als een gigantische arm met een gekromde elleboog. ‘Het was de perfecte plek, vond ik, om mijzelf op te hangen’, schrijft de Amerikaanse psycholoog Jesse Bering in zijn boek Een zelfgekozen einde. Hij deed het niet. Om te voorkomen dat hij zich in de toekomst alsnog van het leven berooft, begon hij een zoektocht naar wetenschappelijke kennis over suïcide. En misschien helpt het de lezer ook, zegt hij in een Skype-gesprek. Een gewapend mens telt voor twee.

Continue reading
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.